Förskolan

Tryserums Förskola 

På Tryserums förskola arbetar en personalgrupp som är unik, de är alla väldigt engagerade och har en hög kompetens de månar alla om tryggheten, skapandet, glädjen och kreativiteten hos våra små. 
Här finns från och med hösten 2023 tre avdelningar. En 1-2 års avdelning, en 3-4 års avdelning och en 5 års avdelning. 
Vår profil är natur, miljö, livsstil och hälsa. I slutet av ht-14 blev vi Grön Flagg certifierade vilket betyder att vi aktivt och långsiktigt arbetar med hållbar utveckling på förskolan. I detta arbete har barnen haft stort inflytande i sin arbetsmiljö, vad vill vi göra? Hur ska vi göra? Hur går vi vidare? mm. Vt-2020 startade vi åter igen upp ett område inom Grön flagg.

Blåmesen

På avdelningen Blåmesen huserar barn med ålder 1-2 år. Vi lägger stort fokus på att skapa en trygg start i förskolans värld. 

Kråkan

På avdelningen kråkan är våra 3-4 åringar. Här har vi ett projekterande arbetssätt där barnens intresse styr planeringen.

Örnen

På avdelningen Örnen finns våra 5-åringar. Vi arbetar projektinriktat för att ta vara på barnens intressen och tankar samt förbereder dem på ett lekfullt sätt inför skolans värld.

Ateljén

I vår källare har vi en ateljé där vi skapar tillsammans. Där kommer alla barn få möjlighet att uppleva många olika tekniker och material

Sök