VÅR VISION: 

Är att bli en nationellt erkänd skola, som andra skolor har som förebild när det handlar om skolarbete, föräldrars engagemang, miljöarbete och hälsotänkande. 


 

❖ Skolan ska drivas i enlighet med läroplan för förskola/skola
❖ Ledstjärnan är ansvar för natur och miljö samt vårt kulturarv
❖ Den psykiska och fysiska miljön ska vara trygg, harmonisk och stimulera till lärande
❖ Skolan ska vara en god förebild för barn, vuxna och övriga samhället

❖ Skolan ska skapa internationella kontakter

❖ Demokratiskt tänkande ska genomsyra all verksamhet
❖ Samsyn mellan förskola, fritidshem och skola
❖ Eleverna ska bli medvetna om att en sund livsstil borgar för en god hälsa