Fritidshemmet Ugglan

Vi finns numer i skolhuset , där går de barn som är 6-12 år. Här är det full aktivitet efter skolan.

Vår profil är som skolan, Livsstil, hälsa, natur och miljö. Vårat mål är att vara ute varje dag, äta ett sunt mellanmål. Vi ger barnen läxhjälp i en lugn o trygg miljö. En av våra största uppgifter är att lära barnen att klara av det sociala samspelet, för att få en bra självkänsla. Detta gör vi genom våra gemensamma lekar både inne och utomhus. 
Vi vill att barnen ska vara delaktiga i planeringen av vår verksamhet därför pratar och diskuterar vi mycket.

Vi som jobbar på Ugglan är: Titti, Nisse och Martina