På svanen finns det nu 10 barn inskrivna ålder
1-3. Vi jobbar just nu ifrån ett projekterande arbetssätt med utgångspunkt skogen. Vilket innebär att vi dokumenterar och följer barnens intressen och frågor. Det är alltså barnen som styr. Vi går till skogen minst en gång i veckan men har som mål att utnyttja den närliggande miljön så ofta som möjligt under veckan. Vi arbetar även med språk och matematik varannan dag, vi vill lägga grunden för ett långsiktigt lärande redan i tidigt ålder.