Här på Svalan finns denna termin 11 inskrivna barn.
Vi arbetar utifrån LpFö18 och i vår verksamhet utgår vi från barnens intressen, kunskaper och erfarenheter. 
Vi tar tillvara våra fina omgivningar bl.a genom mycket utevistelse och vår Mulleverksamhet.
Vi arbetar också med språklek och mattelek.