Tryserums Förskola

På Tryserums förskola finns från och med hösten 2019 fyra avdelningar. 2 åldersblandade 1-3 årsavdelningar, 1 avdelning för 4-åringar som heter Svalan och en avdelning med 5-åringar som heter Miniugglan. 
Vår profil är natur, miljö, livsstil och hälsa. I slutet av ht-14 blev vi Grön Flagg certifierade vilket betyder att vi aktivt och långsiktigt arbetar med hållbar utveckling på förskolan. I detta arbete har barnen haft stort inflytande i sin arbetsmiljö, vad vill vi göra? hur ska vi göra? hur går vi vidare? mm. Vt-2020 startade vi åter igen upp ett område inom Grön flagg.