Tryserums Förskola

På Tryserums förskola finns två ålders-blandade 1-4 årsavdelningar, Svanen och Tranan och en avdelning med 5-åringar mini ugglan. 
Vår profil är natur, miljö, livsstil och hälsa. I slutet av ht-14 blev vi Grön Flagg certifierade vilket betyder att vi aktivt och långsiktigt arbetar med hållbar utveckling på förskolan. I detta arbete har barnen haft stort inflytande i sin arbetsmiljö, vad vill vi göra? hur ska vi göra? hur går vi vidare? mm. Det finns fortfarande saker som vi vill utveckla både i vår inomhusmiljö och utomhusmiljö. Vi kommer att fortsätta med Grön Flagg  och hållbar utveckling med en inriktning på temat kretslopp.