-

Idag är 3-6an iväg på bad resa o 1-2 an har utelektion. Alldeles ensamma i hela skolan är vi och har idrott. Vi (5& 6 åringar)  passar på att utnyttja alla rum o leker kurragömma.