Inför hösten 2018 finns det platser på förskolans avdelning Miniugglan(barn födda 2013) För mer info kontakta Cicci, förskolechef cecilia@tryserumsfriskola.se el. 070-339 47 27

Till hösten finns det också platser lediga på Tryserums friskola.
I åk F, 1, 2, 3 och 4 kan vi ta emot nya elever till hösten 2018.
Ansökan görs via blankett som finns under fliken "blanketter" här på hemsidan eller kontakta
rektor Camilla Andersson
camilla@tryserumsfriskola.se el. 070- 338 72 03

Välkommen till Tryserums Friskola!

Tryserums friskola är den lilla enheten med de stora målen och de höga ambitionerna. Friskolan drivs i gammaldags enkla byggnader och har jungfruliga naturmarker in på knuten, härliga för barn med spring i benen.

Inriktning för hela verksamheten är natur, miljö, livsstil och hälsa. Vi arbetar medvetet med utomhuspedagogik och utvecklar metoder för att ta tillvara vår fantastiska utemiljö. Syftet är att använda metoderna i undervisningen att kunna tillfredsställa barnens rörelsebehov samtidigt som inlärnings sker. 

Eftersom vi är en liten enhet med små barngrupper och klasser, satsar vi energi på att tillgodose varje individs behov i praktisk, teoretisk och social kunskap. I vår undervisning utgår vi från att alla är bra på något. Vi använder oss av det som eleverna kan för att stärka och bygga upp sådant de behöver hjälp med.

Tryserums friskola AB startades 1994 därför att den dåvarande kommunala skolan i Tryserum lades ned. Verksamheten omfattade då skolan från år 1-6. Under senare år har vi utökat med förskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Vi satsar på välutbildad personal i de olika verksamheterna och har ett gott samarbete med barn, och utbildningsnämnden i Valdemarsviks kommun. Våra verksamheter har korta och raka beslutsvägar som ger ett stort inflytande såväl för personal som för elever och föräldrar.

Kontakta oss via post se under fliken personal där finns alla våra mail adresser, vi berättar gärna mer om vår verksamhet!